Prace podwodne Jeśli poszukujecie specjalistów z doświadczeniem to zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy solidne wykonanie prac podwodnych przy bardzo atrakcyjnych cenach. Doświadczenie swoje zdobywaliśmy przy:
 • budowie pomostu i kąpieliska - jeź. Rogi
 • badaniu stanu technicznego mostu na rzece Warta w Gorzowie
 • sporządzeniu dokumentacji podwodnej elektrowni wodnej w Bledzewie - rzeka Obra
 • usuwaniu zapór betonowych na elektrowni wodnej - rzeka Drawa
 • betonowaniu studni na oczyszczalniach Słubice i Sulęcin
 • oczyszczaniu wielu jezior i wydobywaniu zatopionych pojazdów
 • wydaniu książki przyroda Województwa Gorzowskiego Życie Jezior
 • pracy nad filmami o tematyce podwodnej - Norwegia i Życie Jezior
Wykonujemy:
 • czyszczenia i sprawdzenie kąpielisk pod względem bezpieczeństwa użytkowników
 • poszukiwania zatopionych przedmiotów (wszystkich)
 • mapy batymetryczne i operaty wodno-prawne
 • projekty i budujemy pomosty, kąpieliska i inne budowle hydrotechniczne
 • prace badawcze podwodnej flory i fauny
 • archiwizacje i dokumentacje oraz sprawdzanie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, mostów, przepraw, tam, jazów, przepompowni, elektrowni wodnych
 • betonowania, cięcia i spawania podwodne, larseny, ścianki szczelne itp
 • przeglądy i naprawy jednostek pływających, kadłubów statków, barek i łodzi
 • fotografie i filmy podwodne, również dokumentacyjne
Na wszystkie prace wystawiamy atest i protokół wykonania robót podwodnych, oraz faktury VAT.
XHTML | CSS3 | Opracowane r. przez Adam Czabara ©