Jezioro Wielkie Wyrwy

     Leży w Puszczy Drawskiej, na północ od Dobiegniewa. W pobliżu biegnie lokalna droga Bierzwnik - Wygon. Dobry dojazd zarówno od strony Bierzwnika jak i Dobiegniewa do wsi Łasko, przylegającej pojedynczymi zabudowaniami do wschodniego brzegu jeziora. Gruntowa, oznaczona droga prowadzi do dużego miejsca biwakowego W lesie nad jeziorem Wielkie Wyrwy. Odległość od Łaska - 0,5 km. Przy biwaku znajduje się duża, szeroka, piaszczysta plaża z łagodnie opadającym dnem. Pozostałe strony jeziora okrążają wyłącznie leśne drogi gruntowe. Las otacza akwen prawie całkowicie, wyjątkiem jest część zatoki przylegająca do Łaska. Pas szuwarów występuje na całości linii brzegowej, osiągając miejscami znaczną szerokość. Dużo grążeli i grzybieni rośnie w płytkich, mulistych zatokach zachodniej części jeziora. Ukształtowanie terenu wokół akwenu mało zróżnicowane. Poza wzniesieniami od strony północno - wschodniej dominują tu brzegi niskie. Dno jeziora, w wielu miejscach bardzo łagodnie opadające jest twarde, piaszczyste, bez roślinności dennej. Ciekawostką jeziora jest piaszczysta płycizna łącząca dwa półwyspy w północnej części zbiornika. Podczas letnich susz następuje znaczne obniżenie poziomu wody umożliwiające wędrówkę na skróty po twardym dnie. Wyraźnie gorszą wodę ma mocno zeutrofizowana, wschodnia odnoga. Jest to spowodowane spływem zanieczyszczeń z terenu Łaska. Dwa największe dopływy niosą wody z leżących w pobliżu jezior Smolary i Rosiczka. Odpływ - rzeka Koczynka płynie do rzeki Mierzęckiej Strugi. Przedmiot ochrony stanowi wysoki półwysep (przy wysokich stanach wody - wyspa), położony na północ od pola biwakowego. Jest to rezerwat Łasko o powierzchni 19,0 ha, typu faunistycznego z kolonią lęgową czapli siwej oraz ciekawymi okazami flory.
 
powierzchnia221,8 ha
głębokość max. 12,0 m
wysokość n.p.m. 72,3 m
długość linii brzegowej misy jeziora16.000,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©