Jezioro Barlineckie

      Roślinność wodna wynurzona zajmuje 23,6 ha, tj. 9,1% powierzchni zwierciadła wody na 88,8% długości linii brzegowej. Jezioro Barlineckie wchodzi w skład Pojezierza Myśliborskiego. Krajobraz kształtuje pagórkowaty wał czołowo - morenowy, bogato urzeźbiony zwłaszcza w okolicach Barlinka. Miasto otaczają liczne wzgórza pocięte głębokimi jarami i wąwozami. Tu rozpoczyna się malownicza dolina rzeki Płoni ze wsiami: Żydowo, Niepołcko, Laskówko. Jezioro Barlineckie, jedno z większych Pojezierza Myśliborskiego ma aż cztery wyspy. Łabędzia (największa), Sowia, Nadziei oraz Zielona (mała trzcinowa). Odpływ - rzeka Młynówka uchodzi na północy do pobliskiej rzeki Płoni. Północną część jeziora otacza zabudowa miejska Barlinka. Przy północno - wschodnim brzegu usytuowano ośrodek przywodny OSiR z dużą, ładną plażą i kąpieliskiem. Dalej ma swoje plaże kilka ośrodków wypoczynkowych. Bardzo zróżnicowany teren południowy pokryty jest gęstwiną Puszczy Barlineckiej. Pagórkowaty brzeg zachodni pozbawiony jest lasu, ale na całej długości występuje pas drzew osłaniających jezioro. Przy końcu jeziora pozostałości starej karczmy tzw. kamienne stoły. Nieduże, stałe dopływy zasilają akwen z trzech stron. Największy, północny płynie od strony wsi Krzynka poprzez nieduże jezioro Uklejno. Wschodni doprowadza wody z doliny ze stawami rybnymi. Południowy, źródłowy dopływ nosi nazwę Lodowaty. Bardzo urozmaicone jest dno zbiornika. Występujące liczne przegłębienia poprzedzielane są trzema wyspami stałymi oraz kilkoma trzcinowymi. Woda o średniej przeźroczystości mieści się w II klasie czystości (rok badania 1984). W głębokich jarach pomiędzy Barlinkiem a położoną wyżej wsią Płonno bierze początek rzeka Płonia. Na spływających z różnych kierunków strumieniach pozakładano liczne stawy rybne. Dookoła Barlinka wiedzie pieszy szlak zielony o długości 10 km. Wschodnim, widokowym brzegiem prowadzi szlak niebieski. Barlinek - jezioro Okunie - Moczydło - Lubociesz o długości 18,2 km. Obecnie część jeziora wchodzi w skład Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Na dnie jeziora w pasie przybrzeżnym zaobserwowano dużą ilość źródeł podwodnych, które doprowadzają dużą ilość wody. Jezioro Barlineckie obecnie jest najlepiej zarybionym akwenem, a różnorodność dna oraz wypłycenia dają idealne tarliska dla wielu gatunków ryb. Podczas częstych wędrówek podwodnych często spotykaliśmy bardzo duże okazy szczupaków, okoni i węgorzy.
 
powierzchnia267,6 ha (wysp - 3,7 ha)
głębokość max. 18,0 m
głębokość średnia 7,1 m
wysokość n.p.m. 57,0 m
szerokość max. 25 m
długość max. 3.770,0 m
długość linii brzegowej misy jeziora 10.450,0 m
długość linii brzegowej wysp1.550,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©