Jezioro Chłop

     Roślinność wodna zajmuje 14,3 ha, co stanowi 6,3% zwierciadła wody na 93% długości linii brzegowej. To długie, rynnowe jezioro widoczne jest w kilku miejscach z drogi Pszczew - Trzciel. Leży w ciekawym, bardzo urozmaiconym terenie. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową z przewagą terenów leśnych. Po wschodniej stronie jeziora ciągną się wzniesienia ze szczytem - Górą Wysoką (101 m). Jelenia Głowa to nazwa wielkiego półwyspu. Do zachodniego, stosunkowo prostego brzegu przylega obszar pagórków kemowych. Mocno urozmaicone jest również dno jeziora, oprócz głęboczków występują liczne wypłycenia, górki podwodne oraz jedna mała wysepka. W płytkich zatokach znajdują się bujne łąki podwodne, gdzieniegdzie małe wysepki trzcinowe. Niezbyt łatwo jest znaleźć górkę podwodną w centralnej części jeziora, ma ona małe rozmiary. Latem ułatwieniem jest roślinność podwodna sięgająca powierzchni wody. Jezioro ma wodę dobrze przeźroczystą, w II klasie czystości (rok badania 1985). Stopniowa poprawa zaznacza się po odcięciu dopływu ścieków z obiektów Zakładu Rolnego w Pszczewie oraz ośrodków wypoczynkowych. Jezioro zasilane jest kilkoma małymi rowkami, na południu szeroki odpływ prowadzi do pobliskiego jeziora Wędromierz. Utrudnieniem dla kajakarzy jest konieczność przenoski; na odpływie, pod mostem w Borowym Młynie znajduje się spiętrzenie - węgornia. Przy jeziorze Chłop usytuowano dwa pola biwakowe. Jedno należy do leśnictwa Silna a drugie do leśnictwa Biały Młyn. Dojazd do pierwszego od strony wsi Silna, do drugiego z Pszczewa. Wschodnim brzegiem jeziora wiedzie niebieski szlak pieszy Trzciel - Pszczew. Wokół jeziora leży kilka ośrodków wypoczynkowych, miejscami graniczących ze sobą. W sąsiedztwie jeziora Chłop znajdują się mniejsze, równie ciekawe, np. Gołyńskie, Stobno, Wędromierz, Trzy Tonie.
 
powierzchnia214,9 ha
głębokość max. 23,0 m
głębokość średnia9,0 m
wysokość n.p.m. 53,7 m
szerokość max.975,0 m
długość max. 4.150,0 m
długość linii brzegowej misy jeziora12.350,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©