Jezioro Pełcz Duży

     Roślinność wodna wynurzona zajmuje tylko 0,1 ha. Jezioro Pełcz leży na Pojezierzu Choszczeńskim, obejmującym część moren czołowych, gdzie wały wzniesień zmieniają kierunek z równoleżnikowego na południkowy i skręcają na północ. Pas tego pojezierza jest wąski, rozciąga się między doliną górnej Płoni i doliną górnej Iny. Jeziora najczęściej rynnowe, są mniejsze i mniej liczne niż na innych pojezierzach. Jezioro Pełcz zajmuje głęboką i bardzo długą rynnę. Na południu akwenu przebiega granica wododziału między rzekami spływającymi na północny zachód (Ina, Mała Ina, Stobnica), a rzekami płynącymi na południowy wschód ku rzece Drawie. Otoczenie jeziora stanowi krajobraz rolniczy, lasów jest niewiele. Mało dostępny jest brzeg zachodni z przewagą wysokich, stromych, gęsto porośniętych skarp. Brzeg wschodni ma drzewa pojedyncze, a występowanie stromych skarp ogranicza się do części północnej. Obszary leśne przylegają jedynie do rozległej zatoki południowej. Na północy przebiega w pobliżu jeziora droga Barlinek - Choszczno. Tą część akwenu otaczają pojedyncze zabudowania miasta Pełczyce. Jest tu nieduża, miejscowa plaża. Brzeg wschodni, znacznie bardziej dostępny od zachodniego, posiada kilka ciekawych miejsc z łagodnymi zejściami do wody. Boczna droga wzdłuż jeziora prowadzi do wsi Krzynki. Na dużym półwyspie mieści się zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Obok znajduje się park z pomnikowymi dębami i bukami. Dużo jest strzelistych, srebrnych świerków. Przy ośrodku usytuowano ładną, dużą plażę. Kąpielisko posiada długi pomost. Nieco bardziej na południe wysunięta jest mniejsza plaża. Przylega do niej leśne pole biwakowe. Jezioro nie posiada większych dopływów, zasilane jest małymi rowkami. Na większym, uchodzącym przy wsi Ługowo urządzono mały staw. Nadmiar wody płynie niedużym rowem, a następnie krytym kolektorem do jeziora Panieńskiego i dalej do rzeki Małej Iny. Bardzo skąpa na jeziorze jest roślinność wynurzona. Sporo natomiast jest łąk podwodnych porastających wszelkie wypłycenia oraz dno do głębokości kilku metrów. Dno jeziora jest mocno urozmaicone, oprócz wielu przegłębień wyróżnia się górka podwodna oraz mała wyspa trzcinowa naprzeciw ośrodka. Woda dobrze przeźroczysta. Jezioro posiada II klasę czystości (rok badania 1985). Jezioro Pełcz Duży ma niespotykane, strome zbocza podwodne, które miejscami opadają na głębokość 20m.
 
powierzchnia266,6 ha (wysp - 0,1 ha)
głębokość max. 31,0 m
głębokość średnia 12,2 m
wysokość n.p.m. 76,2 m
szerokość max. 660,0 m
długość max. 7.600,0 m
długość linii brzegowej misy jeziora19.650,0 m
długość linii brzegowej wysp112,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©