Jezioro Osiek

      Leży na Pojezierzu Dobiegniewskim. Jest to nieduży mezoregion o powierzchni 578 km2, obejmujący wyspę morenową między sandrami Równiny Gorzowskiej i Drawskiej. W centrum tego mezoregionu znajduje się duży zespół eutroficznych jezior. Największe z nich jezioro Osiek posiada dwie oddzielone przewężeniami odnogi. Jedna z nich to Ogardzka Odnoga, druga to jezioro Żabie (Ługi). Łączna powierzchnia jeziora wraz z odnogami wynosi 600 ha. Jezioro Żabie przylega do wsi Ługi leżącej przy trasie Gorzów - Wałcz. Do północnych rejonów akwenu dobry dojazd od strony Dobiegniewa przez Osiek, Chomętowo. Ze wsi Chomętowo do leśnego pola biwakowego prowadzi gruntowa droga. W otoczeniu akwenu dominują pola uprawne oddzielone od wody miejscami szerokim pasem drzew na stromych zboczach przyjeziornych. Zachodnią część głównego basenu, jak również Ogardzką Odnogę otaczają lasy. W najwęższym miejscu między tymi basenami wystają z wody grube bale po zniszczonym, drewnianym moście. Dostęp do jeziora utrudniają strome brzegi. Niewiele małych miejsc kąpielowych znajduje się na brzegu północnym. Do ciekawszych miejsc w otoczeniu jeziora można zaliczyć zabytkowy zespół pałacowo - parkowy we wsi Osiek, będący obecnie ośrodkiem wczasowo - wypoczynkowym. Jezioro Osiek posiada bujną roślinność wodną, występującą głównie w licznych zatokach. W środkowej części jeziora występowanie roślinności ogranicza szybko opadające, lecz urozmaicone dno. Wody jeziora klasyfikują się w II klasie czystości (rok badania 1983). Wody jeziora o dość dobrej przeźroczystości, ze skłonnością do zakwitów latem. Dużą atrakcją jeziora jest jego przydatność do żeglowania. Przy czym uwaga! Silne wiatry zachodnie wywołują na długiej rynnie jeziora fale o ponad 0,5 m wysokości. Połączone strumieniami z jeziorami Słowa i Lipie tworzy szlak kajakowy jezior dobiegniewskich i rzeki Mierzęckiej Strugi wpadającej do Drawy. Inny strumień - ciek Ogardnna jest dla kajaków niedostępny. Północnym brzegiem jeziora wiedzie szlak pieszy Dobiegniew - Osiek - Chomętowo - Jezioro Osiek o długości 10,4 km (znaki żółte). Kilka kilometrów od jeziora, koło wsi Klasztorne znajduje się utworzony w 1978 r. rezerwat florystyczny o pow. 1 ha Źródliska skrzypowe w Klasztornem. Rezerwat ten obejmuje zbocze doliny strumienia Koczynki z licznymi źródełkami.
 
powierzchnia463,5 ha
głębokość max.35,3 m
głębokość średnia10,0 m
wysokość n.p.m. 52,5 m
szerokość max. 1.600,0 m
długość max. 6.600,0 m (z ogardzką odnogą prawie 10.000,0 m)
długość linii brzegowej misy jeziora 20.050,0 m
długość linii brzegowej wyspy415,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©