Jezioro Myśliborskie

     Roślinność wodna wynurzona zajmuje 38,5 ha, występując na 90% długości linii brzegowej. Jest to największe jezioro Pojezierza Myśliborskiego. Mezoregion ten zajmuje obszar na południe od Niziny Szczecińskiej, pomiędzy doliną Odry a doliną górnej Płoni. Największe skupienie jezior znajduje się koło Myśliborza i Lipian. Pod względem geobotanicznym Pojezierze Myśliborskie wyróżniają najbogatsze na Pomorzu siedliska z roślinnością kserotermiczną, flora wapniolubna na unikalnych w kraju złożach kredy jeziornej oraz buczyny typu pomorskiego. Przy płd. - wsch. brzegu jeziora leży miasto Myślibórz. Dojazdy do jeziora w wielu miejscach, bardziej dostępny jest brzeg wschodni z drogą Myślibórz - Czółnów - Sitno, miejscami panorama jeziora. Większe dopływy to kanał Golenicki z jeziorem Golenicko - Dobropolskiego, kanał Bronny z jeziorem Jezierzyca oraz bardzo szeroki, dobrze przepływalny kanał z dużego, płytkiego, mocno zarośniętego jeziora Łubie. Duży odpływ, rzeka Myśla wpada do położonego poniżej miasta jeziora Wierzbnickiego, całkowicie zdegradowanego przez ścieki komunalne. W otoczeniu jeziora przeważają łąki i pola uprawne, mało jest lasów, ale pas przybrzeżnych drzew i krzewów miejscami gęsto osłania zbiornik. W pobliżu dużej plaży miejskiej znajduje się niewielka wyspa połączona pomostem, ze śladami dawnej osady z ok. X w. Nad wschodnią zatoką zwaną Ptasią, znajduje się grodzisko z wczesnej epoki żelaza. Mniejsza plaża miejska znajduje się na południowym brzegu, na wprost bloków mieszkalnych. Małe plaże również są przy Czółnowie i Dąbrowie z bardzo łagodnie opadającym dnem. Gęsty, bujny pas szuwarów zajmuje prawie całą długość linii brzegowej. Jezioro Myśliborskie jest dużym ośrodkiem żeglarstwa i turystyki wodnej. Badania klasyfikują jezioro w II i III klasie czystości, w zależności od miejsca poboru prób. Badania przeprowadzono w 1984 r. Woda jest mało przeźroczysta i ulega częstym zakwitom glonów. Wschodnim brzegiem jeziora wiedzie szlak pieszy Myślibórz - Dąbrowa - Głazów, znaki niebieskie o długości 12 km. Na północ od jeziora Myśliborskiego, w pobliżu wsi Sitno, leży utworzony w 1965 r. Rezerwat Florystyczny Tchórzno o pow. 32 ha obejmujący jezioro o tej samej nazwie.
 
powierzchnia 630,4 ha (wysp - 0,3 ha)
głębokość max.22,3 m
głębokość średnia 8,4 m
wysokość n.p.m. 58,0 m
szerokość max. 1.600,0 m
długość max. 6.500,0 m
długość linii brzegowej 20.700,0 m
XHTML | Opracowane r. przez Adam Czabara ©